Prawdziwy Lek

Program PrawdziwyLek

Program PrawdziwyLek

Polska jest szóstym co do wielkości rynkiem zbytu leków w Europie. Zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem liczby opakowań leków przypadających na głowę statystycznego mieszkańca. Dostęp do leków bez recepty umożliwia nam zakup preparatów leczniczych na stacjach benzynowych, w sklepach oraz w innych punktach dystrybucji. Powstały rynek zbytu jest trudny do kontrolowania. Wszystkie leki powinny być dopuszczane do obrotu przez Ministra Zdrowia. Informacja o dopuszczeniu znajduje się na opakowaniu leku. Jednak coraz częściej zdarza się, że fałszerze wiernie kopiują opakowania zewnętrzne oryginalnych leków tak, by nie wzbudzały żadnych podejrzeń użytkownika. Znaki marki, nazwy leku, oznakowania hologramowe, specjalne farby i lakiery nie stanowią już żadnej przeszkody na drodze do fałszerstwa.

Wrocławska Drukarnia KEA stworzyła program PrawdziwyLek który wspomaga kontrolę procesu logistycznego na drodze powstawania i dystrybucji leku od producenta do użytkownika końcowego. Informacja, która umożliwia późniejszą kontrolę rozprowadzanego produktu, zostaje wprowadzona do systemu na etapie powstawania opakowania jednostkowego leku. Umożliwia to późniejszą identyfikację produktu leczniczego i potwierdzenie jego autentyczności. Jakakolwiek próba podrobienia np. przez wielokrotne użycie jednostkowego kodu na grupie sfałszowanych opakowań, może być wykryta przez system programu PrawdziwyLek przy sprawdzaniu autentyczności leku. Użytkownik zyskuje pewność oryginalności zakupionego leku. Producent zwiększa kontrolę nad dystrybucją oryginalnych, niesfałszowanych produktów leczniczych.

Jak oceniasz program PrawdziwyLek: 2.4884