Prawdziwy Lek

Korzyści dla producenta

Korzyści dla producenta

Program PrawdziwyLek pozwoli Ci się włączyć w nurt akcji prowadzonych na rzecz używania bezpiecznych leków. Istnieje szereg aspektów bezpiecznej terapii. Jednym z nich jest wyeliminowanie stosowania leków pochodzących z nielegalnych źródeł, będących poza oficjalnym obiegiem farmaceutycznym. Kosztowne i czasochłonne działania producenta, takie jak: utrzymanie systemu zapewnienia jakości, badania i rejestracja, monitorowanie niepożądanych działań leków, mogą być zagrożone przez działania fałszerzy leków. Zagrożone są: zaufanie do marki, wiarygodność i pozycja rynkowa producenta. Zyski ze sprzedaży oryginalnych i markowych produktów maleją.

Program wrocławskiej Drukarni KEA PrawdziwyLek pomoże Ci minimalizować zagrożenia związane ze zjawiskiem fałszowania leków. Podążamy za wymaganiami rynku i dostarczamy rozwiązania, które naszym klientom
Korzyści dla producentastwarzają nowe możliwości marketingowe i biznesowe. Sięgnij do nowoczesnych rozwiązań i dołącz do programu PrawdziwyLek.